Regulamin witryny

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w regulaminie, a także oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w polityce prywatności.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego o nazwie „RASPINETWORK”
 2. Witryna „RASPINETWORK” dostępna jest pod adresem www.raspinetwork.pl
 3. Administratorem oraz głównym redaktorem treści publikowanych na tej witrynie jest Bartłomiej Kołodziej posługujący się nickiem „bartek”
 4. Regulamin obejmuje każdego odwiedzającego witrynę, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień w nim zawartych
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści tego regulaminu
 6. Regulamin serwisu jest dostępny pod adresem www.raspinetwork.pl/regulamin-witryny/

Prawa autorskie

 1. Źródła zdjęć i multimediów umieszczanych w artykułach są podawane poniżej ich zamieszczenia
 2. Multimedia posiadające znak wodny serwisu „RASPINETWORK” pochodzą z prywatnego archiwum twórcy
 3. Osoba rozpowszechniająca materiały dostępne na stronach tej witryny zobowiązana jest do zamieszczenia informacji o źródle tych materiałów
 4. Osoba zamieszczająca komentarz na stronie serwisu oświadcza, że posiada wszelkie prawa do publikowania treści zawartych w tym komentarzu i zobowiązuje się do brania odpowiedzialności za nie

Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do przeglądania treści i zasobów udostępnionych przez administratora serwisu
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich nielegalnych praktyk i zasobów łamiących prawa zawarte w tym regulaminie
 3. Wszelkie próby ataku na techniczną część funkcjonowania serwisu takie jak ataki brute force lub DDos są surowo zabronione, a osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie zostaje permanentnie zablokowana oraz może liczyć się z prawną konsekwencją za swój czyn
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do serwisu osobom, które nagminnie łamały postanowienia zawarte w tym regulaminie
 5. Blokowanie dostępu omówione w punkcie nr 4 nie musi być uzasadniane
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku wykrycia celowego działania na szkodę serwisu, a także do udostępnienia danych atakującego organom ścigania

Publikowanie komentarzy

 1. Osoba publikująca komentarz pod artykułem zamieszczonym na tym serwisie zobowiązana jest do przestrzegania zasad omówionych w tym podrozdziale
 2. Złamanie tych zasad będzie skutkowało usunięciem komentarza, a w przypadku nagminnego łamania zasad administrator może zablokować autorowi komentarzy dostęp do serwisu
 3. W komentarzach zabrania się:
  • stosowania wulgaryzmów
  • obrażania godności, poglądów politycznych i religijnych innych osób
  • wszelkich form szantażu
  • nagminnego łamania zasad pisowni i interpunkcji języka polskiego
  • publikowania reklamy bez zgody administratora
  • rozprowadzania spamu

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do serwisu (tryb konserwacji) oraz do zamknięcia serwisu bez uprzedniego zawiadomienia użytkowników
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie użytkowników oraz partnerów serwisu
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby omówione w punkcie nr 2

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie
 2. Regulamin obejmuje wszystkich użytkowników serwisu
 3. Regulamin ostatnio został zmodyfikowany dnia 21 stycznia 2019 roku